Kauwgumwerkjes 'Take Me'

Barbara van der Cruijsen, 2010

Kauwgums zijn kleine achteloze vormpjes die met een hoge mate van onverschilligheid gedropt worden in de openbare ruimte. Echter deze kleverige substanties zijn volgekauwd met DNA en geven, eenmaal uitgespuugd, identiteit aan een plek. Het bewust plakken van zo’n propje is weliswaar een marginale handeling, maar is tegelijkertijd een eerste aanzet om de stad naar je hand te zetten. Met deze minuscule interventies wordt een plek als het ware verzilverdUitgevoerd bij KuS, Heerlen In het kader van de tentoonstelling Horror Vacui

Kader: Twaalf kunstenaars zijn uitgenodigd om een visie en/of ideeënschets aan te leveren en te presenteren voor opengevallen plekken in de stedenbouwkundige omgeving als gevolg van sloop van woningen door sterke bevolkingsafname (krimp)