Pleisterplaats
28 november 2012

Small Pieces of Art heeft in opdracht van SKOR het presentje 'Pleisterplaats' gerealiseerd in het kader van LOKO12.

LOKO12 is het Landelijk Overleg Kunst en de Openbare Ruimte, waarbij dit jaar de rol van de bemiddelaar centraal staat.
Het vak van bemiddelaar verkeert in een moeilijke situatie door kortingen op budgetten maar ook door het feit dat organisaties ophouden te bestaan en er dus gaten vallen in de infrastructuur.